Rośliny doniczkowe

Hodowla roślin domowych, egzotycznych, ozdobnych i owocowych

Wanda

Ten interesujący rodzaj epifitycznych storczyków obejmuje ponad 50 gatunków, których ojczyzną jest strefa monsunowa od północnych Indii po Nową Gwineę. Mają one okazałą, wzniesioną łodygę, gęsto pokrytą skórzastymi liśćmi osadzonymi przeważnie w dwóch rzędach. Z kątów liści wyrastają grona lub wiechy kwiatów średniej wielkości. Storczyki te przesadza się co kilka lat, po przekwitnieniu, do mieszanki […]

Ćmówka

Ponad 40 gatunków rodzaju Phalaenopsis jest rozpowszechnionych na Archipelagu Malajskim, Filipinach i Nowej Gwinei. Są to storczyki epifityczne, bez bulw, ze skróconą łodygą i tępymi, podłużno-jajowatymi liśćmi oraz dużymi kwiatami zebranymi we wzniesione grona lub wiechy. Uzyskano wiele mieszańców, które mają duże wymagania co do ciepła i wilgotności powietrza, zwłaszcza w okresie wzrostu. Najlepiej udają […]