Rośliny doniczkowe

Hodowla roślin domowych, egzotycznych, ozdobnych i owocowych

Wanda

Ten interesujący rodzaj epifitycznych storczyków obejmuje ponad 50 gatunków, których ojczyzną jest strefa monsunowa od północnych Indii po Nową Gwineę. Mają one okazałą, wzniesioną łodygę, gęsto pokrytą skórzastymi liśćmi osadzonymi przeważnie w dwóch rzędach. Z kątów liści wyrastają grona lub wiechy kwiatów średniej wielkości. Storczyki te przesadza się co kilka lat, po przekwitnieniu, do mieszanki […]

Sabotek

Sabotki są storczykami naziemnymi, wiecznie zielonymi. Ich młode liście są rynienkowato złożone, zielone, niebieskawe i marmurkowate. Kwiaty wyrastają pojedynczo. Rodzaj ten liczy około 50 gatunków, których ojczyzną są okolice zwrotnikowe i podzwrotnikowe Azji. Zależnie od wymagań cieplnych dzieli się sabotki na trzy grupy: 1) gatunki, które wymagają w zimie temperatury 7-10 °C, jak np. insigne, […]