Rośliny doniczkowe

Hodowla roślin domowych, egzotycznych, ozdobnych i owocowych

Tłustosz

Tłustosze to osobliwe i interesujące byliny owadożerne z licznymi korzeniami i rozetą całobrzegich liści, które pokryte są lepkimi, błyszczącymi, cienkimi włoskami gruczołkowatymi i które na podrażnienie reagują zwijaniem się brzegów. Czterdzieści gatunków rodzaju Pinguicula rośnie w miejscach wilgotnych i na torfowiskach, głównie w górach półkuli północnej oraz w Andach. Jako rośliny pokojowe można uprawiać dwa […]

DZBANECZNIK

Dzbaneczniki są półkrzewami o długich łodygach. Liście mają skórzaste, eliptycznolancetowate, których blaszka przechodzi w wąs zakończony barwnym dzbankiem z odstającą nieruchomą pokrywą. Do wnętrza dzbanka wydzielana jest ciecz zawierająca pepsynę. Około 75 gatunków rodzaju Nepenthes pochodzi z okolic zwrotnikowych, głównie z Archipelagu Malajskiego. Dzbaneczniki są znanymi roślinami owadożernymi, zwabiającymi do swych barwnych dzbanków owady i […]