Rośliny doniczkowe

Hodowla roślin domowych, egzotycznych, ozdobnych i owocowych

Słownik pojęć

Balansowe Pierwiastki – pierwiastki chemiczne, których jest w roślinie dużo, ale nie są jej potrzebne do życia
Bylina – roślina wieloletnia, która traci na zimę swą część nadziemną i odradza się na wiosnę z korzeni, cebul lub kłączy
Chelaty – związki organiczne, mające zdolność wychwytywania i wiązania kationów, zwłaszcza żelaza, np. wersenian sodu
Chlorofil – zielony barwnik znajdujący się w ciałkach roślin zielonych, konieczny do fotosyntezy
Chloroza – żółknięcie lub bielenie liści wskutek braku chlorofilu, najczęściej spowodowane brakiem związków chemicznych żelaza w podłożu
Fotoperiodyzm – wpływ długości dnia na rozwój, kwitnienie i owocowanie roślin.
Fotosynteza – synteza za pomocą energii świetlnej
Sukulenty – rośliny zdolne do przetrzymywania długich okresów suszy dzięki gromadzeniu wody    w swych mięsistych łodygach lub liściach i dzięki budowie ich powierzchni, zmniejszającej wyparowywanie wody
Higroskopijna woda – cienka warstewka wody glebowej, otaczająca pod wodą błonkowatą grudki ziemi i jeszcze silniej przytrzymywana przez nie siłami adsorpcji, niż woda błonkowata
Hydroponik – urządzenie do uprawy powietrzno-wodnej roślin, bez ziemi
Indykatory – związki chemiczne, zwykle barwne, które służą w analizie chemicznej zwłaszcza do rozpoznawania odczynu
Kserofity – rośliny przystosowane do przetrzymywania okresów braku wilgoci bądź przez gromadzenie wody w grubych mięsistych    liściach i łodygach, bądź przez wykształcanie obfitego systemu korzeniowego
Mursz – gleba mineralna, uboga w próchnicę na skutek długoletniego wpłukiwania jej przez deszcze do podglebia
Naczynia roślin – wąskie przewody rurkowate, doprowadzające do wszystkich części nadziemnych rośliny roztwór wodny pokarmów, pobrany przez korzenie
Oczkowanie – zwane też z łacińska okulizacją, szczepienie oczka jednej rośliny (zrazu) z pączkiem pędu pod naciętą korę łodygi innej rośliny (podkładu)
Odrosty – odgałęzienia roślin zdatne na sadzonki
Okres spoczynkowy – część roku między dwoma kolejnymi okresami wegetacyjnymi
Okres wegetacyjny – część roku, podczas której w roślinach czynnie przejawia się życie, zwłaszcza wzrostem i rozmnażaniem
Parcie korzeniowe – siła, z którą roztwór wodny, pobrany przez korzenie, jest przepychany przez nie do nadziemnych części roślin
Pikowanie – przesadzanie bardzo młodych siewek lub sadzonek na nowe miejsce
Podsiąkowa uprawa – uprawa, w której woda jest dostarczana korzeniom roślin przez podsiąkanie od spodu
Przetrwalnik – postać wytwarzana przez roślinę w warunkach niekorzystnych, zwykle osłonięta powłokami ochronnymi, zdolna żyć życiem utajonym aż do nastania warunków sprzyjających, w których odradza się z niej pierwotna postać rośliny macierzystej
Przybyszowe korzenie – dodatkowe, wyrastające z nadziemnej części rośliny
Sadzonka – część rośliny zdolna do ukorzenienia się i odtworzenia przez to całej rośliny
Siew rzutowy – siew o dowolnym rozmieszczeniu nasion, w przeciwieństwie do siewu rzędowego,    krzyżowego, gniazdowego i innych
Stożek wzrostu – szczytowa część rosnącego korzenia lub pędu, złożona z mnożących się komórek.
Szyjka korzeniowa – miejsce, gdzie łodyga przechodzi w korzeń
Termoperiodyzm – wpływ różnicy temperatury między dniem a nocą na rozwój roślin
Transpiracja – bierne wyparowywanie i czynne wydzielanie wody przez roślinę
Trucizny układowe – do podlewania nimi roślin, działające zabójczo na pasożyty części nadziemnych, lecz nieszkodliwe dla samych roślin
Twarda woda – zawierająca dużo wapnia i magnezu
Wilgotność względna – stosunek ciężaru pary wodnej w powietrzu do jej ciężaru potrzebnego do nanasycenia nią tej samej objętości powietrza w tej samej temperaturze