Rośliny doniczkowe

Hodowla roślin domowych, egzotycznych, ozdobnych i owocowych

Wanda

WandaTen interesujący rodzaj epifitycznych storczyków obejmuje ponad 50 gatunków, których ojczyzną jest strefa monsunowa od północnych Indii po Nową Gwineę. Mają one okazałą, wzniesioną łodygę, gęsto pokrytą skórzastymi liśćmi osadzonymi przeważnie w dwóch rzędach. Z kątów liści wyrastają grona lub wiechy kwiatów średniej wielkości. Storczyki te przesadza się co kilka lat, po przekwitnieniu, do mieszanki dla storczyków epifitycznych. Roślinom nadmiernie wysokim ścina się wierzchołki z dobrze rozwiniętymi korzeniami powietrznymi i sadzi do doniczek. Na dnie doniczek układa się grubą warstwę skorup lub keramzytu, a następnie wtyka się mieszankę małymi porcjami pomiędzy korzenie. Przesadzone rośliny wymagają wyższej temperatury i większej wilgotności powietrza, nie znoszą jednak zraszania liści. Rośliny stojące przy oknie należy w porę zacieniować. Okres wzrostu trwa od marca do sierpnia. W jesieni i zimą można obniżyć temperaturę do 12-14 °C. Niektóre gatunki, jak coerulea, zaczynają kwitnąć w grudniu. Należy je trzymać w wyższej temperaturze i podlewać umiarkowanie. Pozostałe gatunki kwitną w marcu i kwietniu. Po przekwitnieniu następuje znów okres wzrostu. Korzeniom powietrznym nie pozwala się rosnąć poziomo, lecz przywiązuje się je do łodygi, aby zwisały i aby przy przesadzaniu łatwiej je można było umieścić w doniczce.

Dane wpisu

Data
18 października 2010

Kategoria